Υπηρεσίες

What can we do

service02

Υπηρεσίες για την κατοικία σας!

1 Οικοδομικά

 • Χτυπητό δάπεδο
 • Μονώσεις
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Τοποθέτηση γυψοσανίδων
 • Χτίσιμο (τούβλο, ΥΤΟΝ, τσιμεντόλιθοι)
 • Τσιμεντοκονία
 • Μπετά
 • Δημιουργία πισίνας
 • Αρμολόγηση
 • Ανακαινίσεις
 • Χτίσιμο πέτρα
 • Γύψο
 • Διαμόρφωση χώρων
service03

Υπηρεσίες για τον κήπο σας!

1 Συντήρηση Κήπων

Μερικές από τις εργασίες συντήρησης του κήπου είναι:

 • Κατασκευή κήπων και διαμόρφωση
 • Αυτόματο πότισμα
 • Περιποίηση περιβάλλοντος χώρου
 • Κλάδεμα
 • Καθαρισμός
 • Ψεκασμοί
 • Σκάλισμα
 • Λίπασμα

2 Μελέτη Αυτόματου Ποτίσματος

Για την καλύτερη συντήρηση του κήπου ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο είναι η μελέτη και κατασκευή του αρδευτικού συστήματος καθώς και η ανάλογη συντήρηση του.

3 Σχεδιασμός & Υλοποίηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας ανάγκες και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του χώρου, διαμορφώνουμε ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος απόκτησης και συντήρησης.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας

καλέστε μας: +30 22840 24234

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ

1 +

Αποκτήστε ένα μικρό παράδεισο